Alim Arlı

İstanbul Şehir Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr
Alim Arlı lisans (2000) ve yüksek lisans (2003) eğitimini Ankara Üniversitesi, doktorasını (2009) ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümlerinde tamamlamıştır. Yüksek lisansta toplumsal teori, doktorada ise değişen istihdam yapıların kent ve kır dönüşümlerine etkileri üzerine çalışmıştır. Doktora sonrası araştırmalar için bir yıl Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'nde araştırmalar yapmıştır (2010-2011). İstanbul ve Pamukkale Üniversiteleri'nde akademisyen olarak çalışmış ve 3 yıl süreyle yükseköğretimde eşitsizliklerin giderilmesi ve eğitimde kalite politikaları alanında YÖK Başkanı danışmanlığı yapmıştır (2011-2014). Halen İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyeliği ve Sosyal Bilimler Enstitüsü direktörlüğü yapmaktadır. Toplumsal teori, sosyo-mekânsal teori, şehir sosyolojisi ve eğitim sosyolojisi alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Telif ve derleme olarak beş kitap yayımlamıştır.
Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler