Şeniz Çıkış

IYTE

Doç.Dr.
Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1988
Yüksek Lisans: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1993 
"Pedestrian Spaces at Urban Areas" (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992, Prof. Dr. Orcan Gündüz)
Doktora: İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, 1998"Typological Transformation in Turkish Architecture During the Process of Prepherilisation" (DEÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999, Prof. Dr. Mehmet Türeyen)
Çalışma Alanları:- Mimarlık Eğitimi- Tasarım Stüdyoları- Mimarlık Eğitiminde Değerlendirme- Konut, Toplu Konut
Anahtar Sözcükler: Konut, Mimarlık Eğitimi, Tasarım Stüdyoları, Çağdaş Türk Mimarlığı 
Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler