Yeni Fenomenoloji: Kentsel Mekanda Sinestezik bir Arayüz olarak Sınır
19 Kasım 2014, 16:45 - 17:00
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Kent


Ercüment Görgül

Yüksek Mimar
etiketler: fenomenoloji, taoist kozmoloji, ontoloji, empati, sinestezi, temsiliyet, deneyim tasarımı, etkileşim
Bu konuşma, çevremizdekileri bilmek ve anlamak için kendimizi özneden nesneye geçiştirirken yaşadığımız içselleştirme sürecini ve bunun şehirsel mekanı deneyimlerken bizi nasıl etkilediğini inceliyor.
Zaman içinde gelişen “görme” ve “görülme” biçimleri, daha teferruatlı bir mekansal çeper deneyimine temel oluşturmaktadır. Bu deneyimin geleceğini, multimedyanın ve medya cephelerinin ortaya çıkışının yarattığı etkiye bakarak yorumlarken, fenomenolojik yaklaşımın bu etkiyi nasıl arttırabileceğini ve bu durumun nasıl kalıcı bir tecrübe oluşturarak şehirsel mekan ile olan etkileşimi yoğunlaştırdığına dikkat çekilecektir..
Taoist kozmolojinin esaslarını ve bunun günümüz doğu şehirlerindeki deneyime yansımasını batılı görüşle kıyaslayarak, insan bedeninin tabiat içinde konumlanmasından başlayıp, bu anlayış farkının mekansal çeperin tanımlanmasına ve algılanmasına olan etkilerine kadar giden bir gözlemle, farklı çeper özelliklerinin oluşturduğu farklı atmosferlerin şehir ile ilgili yakınlaşma ve samimiyet düzeylerini nasıl etkilediği tartışılacaktır. 


Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler