Geleneği Varsa, Geleceği de Var!
20 Kasım 2014, 15:45 - 16:15
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Diyalog
Etiket: Kent, Mimarlık

“O yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır.” 59:24
 
İslam’da ibadetin şekli ilk günden beri neredeyse değişmedi. İbadet mekanı ise bir mimari ürün olarak değişegeldi, değişmeye de devam edecektir. Semiyotik açıdan gösteren – gösterilen ilişkisi, bedene dayanan bir ibadetle öz arasında da kurulabilir. Bu minvalde caminin şekli/formu ile anlam arasında da doğrudan bir ilişki gündeme gelir.
 
Bugün ibadet mekanına bir yandan gereğinden fazla kutsallık atfedilirken, diğer yandan fonksiyonelliğin temel ihtiyaçları bile göz ardı edilebiliyor. Ne çağdaş denemeler, ne de niteliksiz tekrarlar bu eleştirinin haricinde kalabiliyor. Cami formunun toplum algısındaki yeri ve kuvvetle hissedilmeye başlayan “güzel” ihtiyacının bugünün mimarlık tartışmaları ile ilişkisi araştırılmalı, tartışılmalıdır. Yapı geleneğinin form ile anlam arasında kurageldiği ilişki, bugün tekrar kurulabilir mi?
 
Gelenekle cesurca iletişim kurmak, “muhafazakârlık”la çatışan durumlar da ortaya koyabilir.


Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler