Mimari Tasarımda Artı Değer
20 Kasım 2014, 15:30 - 15:45
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Mimarlık


Johan Bettum

Prof., Mimar
Mimarlık eğitimi geçmişe değil geleceğe hizmet eder; ancak bu -düpedüz iyimser düşünmüyorsak eğer- doğrulamaya açıktır. Mimarlık her ne kadar pazar dengeleri, çevrecilik, milliyetçilik, tarihselcilik gibi baskıcı güçlere hizmet ediyor gibi gözükse de, mimarlığın kendi tarihi ve mesleki sorunları da o aynı geleceğe bir açılım sağlar. Städelschule Architecture okulunun yükseklisans programında üretilen işlere şöyle bir bakarsak  eğer, güncel teknolojinin yarattığı baskıları ve yakın ilişkide olduğu verimlilik ve kontrolün yarattığı aşırılıklara boyun eymediğini görebiliriz. Buna karşın lisans eğitimi, yeni teknolojik olanakları kabulleniyor ve bu olanakları mimari tasarıma artı değerler olarak katmaya çalışıyor. Ancak mesele şu: Mimarlık, yeni sosyal, kültürel ve ekonomik gelecekler öne sürmek adına nasıl daha çok 'kendisi' olabilir ve diğer güçlerin etkisinden kurtulabilir? 

Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler