Yitik Alanın Peyzajı
20 Kasım 2014, 11:00 - 11:15
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Kent, Sürdürülebilirlik & İnovasyon


Seda Kurt Şengün

Peyzaj Mimarı
Gelecek senaryolarında kentten arta kalmış olan yitik alanlar, olası atmosferik doluşlarıyla günlük
yaşantımızı üretimli hale getirebilecek kenti canlandırıcı bir dinamo gibi katalizör görevi üstlenebilirler.
Yitik alanlar kent ve kır birbiri içine geçerken rasgele gelişir, düzenin parçası olamaz ve terkedilmişlerdir. Günümüzün tüketme hırsının aksine bu alanlar, birer boşluk oldukları ve henüz tanımlı olmadıkları için yeryüzü adına umut vadederler.
Kentin doğadan kiralandığının kanıtları olarak apaçık beliren yitik alanlar, doğaya aitlerdir. Bu alanlar kentin kütle değerlemelerine oranla negatif algı üreten ve değerli bulunmayan boşluklar halinde bulunurlar. Boşluklar ya öylece bırakılmalıdır ya da yeryüzü için verimli kılınmalıdır. Kentteki boşlukların tanımları ve varlıklılığın negatifleri olarak kaybedilmiş -yitik- alanlar kırsal, kamusal, ekolojik, sosyolojik, kültürel kazanımların alanları olarak değerlendirilmelidirler.
Doğaya saldıran kentin yitirdiği alanlar kent hayalcileri tarafından farkedildikleri an tekrar tekrar yitirilir. Kent doğayı geri kazanamayacak hale gelecektir ve böylesi bir kütlesel dolululuğun, doğanın kayboluşunun farkındalığını yaratacak kontrast ise gelecekte bulunamayacak olan boşlukların varlığı ile ilgili tartışmalardır.
Yitik alanların nesnel tarifleri yoktur, nasıl bir şeye benzedikleri ile ilgili bilgiler kent fotoğraflarından incelenebilir. Bu alanları temsil eden peyzaj görüntüleri hem bir bütün olarak peyzajı, hem de peyzajın içeriğinde bulunan bağlamından kopuk, kentin yitirdiği alanları tartışmaya açar.
Yitik alanlar peyzaj senaryolarında mahallere ait ilişki setlerinin meydana getirdiği atmosferin biçimsel ifadeleri olan karşıtlıkların alanları - heterotopyalar (1) - gibi, metruk, muğlak işlevsiz, üretimsiz, yeryüzünün olası genlerini içeren alanlar - üçüncül peyzajlar (2) - ve kentin ağlarına sıvı bir örüntü gibi yayılmış, görünür terrain vague’lar (3) halinde kent yaşamında varolurlar.
 
(1) Michel Foucault
(2) Gilles Clément
(3) Ignasi de Solá-Morales Rubió


Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler