Daha Akıllı Kentler için Dağıtılan Zeka
20 Kasım 2014, 10:00 - 10:30
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Kent, Sürdürülebilirlik & İnovasyon


Tomas Diez

Şehir Plancısı
Kentler, insanlığın en büyük buluşu ve aynı zamanda en büyük meydan okumasıdır. Birleşmiş Milletler'e göre; dünya nüfusunun %66'sı 2050 yılında kentlerde yaşayacak vekentlerin günümüzde sahip olduğu nüfus yoğunluğu, zorluklar ve mevcut sorunlar artacak. Sağlık, su, ulaşım ve haberleşme altyapılarındaki gelişim ile teknolojideki ilerleme; kent planlamacıları ve yöneticilerin zamanla insanların yaşam kalitelerini arttırmasına olanak sağladı. Bu metalar günümüz kentlerinin en büyük başarıları olmuşken, kentlerdeki sürdürülebilirlik kavramının mevcut bağlamından kaynaklanan vatandaşların kullandığı demokratik uygulamalar,  kent üretimindeki kapsayıcılık, siyasi ve aktif katılım ve diğer sosyolojik gerçeklikler gibi yeni sorunlar ortaya çıktı.  Teknoloji ve kent gerçekliği arasında yeni bir kesişim yaratmak yakalaşan yıllar, on yıllar hatta kentleşmenin asırları için çok önemli. Son zamanlarda; “Akıllı Kentler” programı teknolojiyi yeni bir düzeyde kentsel bağlamın içine yerleştiriyor gibi görünüyor; ama bu proje kentlerdeki yeni teknolojik altyapıların, bireysel cihazların hiper bağlantılarının veya yolları LED ekranlarla kaplamanın ötesine geçmeli. Akıllı Kentler, ancak Akıllı Vatandaşların üretim için açık veri platformlarına ulaşabildiği, kullanabildiği, cihazlarının kent planlamasının bir parçası olması için izin verdiği, ve küresel ağlara bağlanırken yerel çözümler için dijital altyapılara işaret edebildiği sürece mümkün. Geçmişte olduğu gibi eğer zanaatkar birarada yaşar ve çalışır; ürünler Orta Çağ şehir duvarlarının içerisinde imal edilirse, kentler de üretken olabilir. Bugün, dijital sanatkarlar kendi Fab Lab'lerinde, bir diğer deyişle üretim laboratuvarındalar, ve bu laboratuvarlarda sadece yeni yazılım araçları ve platformlar değil, aynı zamanda donanım araçları da hiyerarşik olmayan bir düzende şekilleniyor. İşte bu geleceğin kentlerinin gelişimini mümkün kılmak için büyük bir fırsat.   

Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler