XIV. Venedik Mimarlık Bienali Üzerine
19 Kasım 2014, 17:45 - 18:30
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Panel
Etiket: Mimarlık


Cevdet Erek

Sesçi, Mekancı, Sanatçı

Gökhan Karakuş

Tasarımcı, Kuramcı
Rem Koolhaas'ın "absorbing modernity/moderniteyi özümsemek/özümseyen modernite" ve " fundamentals/esaslar" temalarıyla küratörlüğünü üstlendiği ve bu sene Türkiye'nin de aralarında olduğu 40 ülkenin katılımıyla 14.sü gerçekleşen Venedik Mimarlık Bienali 23 Kasım'da kapılarını kapatıyor. Bienal bitmek üzereyken etkinliği yerinde deneyimlemiş kişilerce bir değerlendirme niteliğindeki oturum, Koolhaas tarafından sorunsallaştırılan konular etrafında şekillenecek.

Son yüzyılda millet devletlerin modernite ve modernleşme ile nasıl yüzleştiği, adeta dolaşık hale geldiği, mimarlığın esasları olabilir mi, kastedilen bu mudur, mimarlık nasıl sergilenir, sergi gezme deneyimi diğer mekan deneyimlerinden nasıl ayrışır, bienalin sergi ve pavyonlarının içerik ve tasarımları arasında öne çıkanlar hangileri gibi soru durakları etrafında seyredecek oturum bir sohbet şeklinde gelişecek. Bienali gezememişler için aktarımlar yerine, sergilenen işler üzerine yapılacak yorumlar sohbetin merkezini oluşturacaktır. 

Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler