Tasarım Odaklı Düşünce
19 Kasım 2014, 11:45 - 12:00
Yer: Atik Paşa Balo Salonu


Tipi: Konferans
Etiket: Sürdürülebilirlik & İnovasyon , Tasarım


Kerem Alper

Girişimci
Tasarım düşüncesi, diğer ismiyle insan odaklı tasarım, tasarım sürecinin odağına son kullanıcıyı koyan bir problem çözme metodudur. Bu metodoloji hikayeyi, deneyselliği, geribildirimi ve hızlı iterasyonu yüceltir. Günümüzde üretebilmek için düşünmenin yerini düşünebilmek için üretmek almalıdır. Kullanıcı tasarım sürecinin tamamına entegre edilmelidir, disiplinler arası, ölçekler arası çalışabilen takımlar kurulmalıdır, tek doğru yerine daha doğru aranmalıdır. Kerem bu konuşmada tasarım odaklı düşüncenin mimarı projelere entegrasyonunu sorguluyor. 


Öncü Sponsor
Altın Sponsor
Gümüş Sponsor
Özel Sponsorluklar
İletişim Sponsorları
Destekleyenler